METODOLOGIA

Del_proceso_al_sistema_espDesenvolupament organitzatiu
Resum dels aspectes metodològics considerats per al desenvolupament d’organitzacions capaces d’adaptar-se consistentment i continuadament al medi, assegurant la gestió de l’aportació de valor a les parts interessades.