BIBLIOGRAFIA

Delivering Quality ServiceDelivering Quality Service
Zeithami, Valerie A. – Parasuraman and Berry
The Free Press; 1990
Llibre fonamental per comprendre les dimensions del servei. Hauria de ser en qualsevol biblioteca de “management”.

Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World
Sterman, John D.
Mc Graw – Hill Higher Education; 2001
Un llibre de text per aprofundir en la comprensió dels sistemes complexos recomanable només per a estudiosos del tema.

KAIZEN
Masaki, Imai
Editorial Cecsa; 1989
Un llibre imprescindible per gaudir de perspectiva històrica i comprendre la millora contínua.

Gestió de la Qualitat en un món de serveis
Costa Estany, Josep M.
Gestió 2000 ; 1998
Llibre que comparteix algunes de les lliçons apresses en els 15 anys de dedicació diària a la gestió de qualitat total en la meva època de Xerox.

The Practical Guide to Business Process Reenginering Using IDEF0
Feldmann, Clarence G.
Dorset House Publishing; 1998
Llibre obligatori per a qualsevol professional que vulgui aprofundir i comprendre el llenguatge IDEF0 des del punt de vista d’un dels seus creadors.

Benchmarking – The search for industry best practices
Camp, Robert C.
ASQC; 1989
Imprescindible pel seu valor històric i contingut. El llibre del creador del “benchmarking” en el món de la gestió.

SUN TZU – El arte de la guerra
Cleary, Thomas
Editorial EDAF, S.A.; 1995
Sens dubte, un clàssic en qualsevol biblioteca de “management”.

Modelo EFQM de Excelencia 2013
EFQM
Club Excelencia en Gestión; 2013
L’última revisió del Model Europeu de Gestió, de gran valor afegit pel seu contingut actualitzat.

La Quinta Disciplina.
Senge, Peter
Ediciones Granica, S.A.; 1992
Un llibre fonamental per comprendre els paradigmes de gestió del segle XXI. Bàsic per iniciar-se en el món del pensament sistèmic.

Leadership and the New Science.
Wheathley, Margaret J.
Berret-Koehler Publishers, Inc.; 1999
Llibre de culte per a tots els seus lectors. Una invitació a obrir la ment i a veure la realitat en totes les seves possibles dimensions.

La empresa viviente.
De Geus, Arie
Ediciones Gránica, S.A.; 1998
Revela les claus per a una llarga i pròspera vida de les organitzacions. Estableix una nítida distinció entre les “companyies vivents” i les “companyies econòmiques”.

Administración general y principios de la administración científica.
Fayol, Henri – Taylor F.W.
El Ateneo; 1994
Text fonamental per entendre d’on venim. Escrit a la primeria del segle XX, aporta les bases del fayolisme i el taylorisme.

The art of systems thinking.
O’connor, Joseph – McDermott, Ian
El Ateneo; 1994
Descriu els principis del pensament sistèmic de forma directa i amb aplicacions pràctiques, exercicis i exemples.

General System Theory.
Bertalanffy, Ludwig von
George Braziller, Inc; 2008
El text del creador de la teoria general de sistemes, escrit el 1968. Recomanable només per a estudiosos del tema.

The World Café
Brown, Juanita
Berret-Koehler Publishers, Inc; 2005
Un nou enfocament per afavorir el diàleg, compartir el coneixement i descriure noves oportunitats per a l’acció. Molt interessant.

IDEF0 and SADT a Modeler’s Guide.
Marca, David A. – McGowan, Clement L.
OpenProcess, Inc; 2006
El llibre tècnic per excel·lència per als professionals que utilitzen assíduament el llenguatge IDEF0 per modelar.