ARTICLES

Benchmarking de processosBenchmarking: Substituir miralls per finestres
Un article curt escrit en l’any 2011, que descriu el conjunt d’aspectes pràctics a tenir en consideració per a la pràctica del Benchmarking de processos.

Del_procés al SistemaDel procés al Sistema: Pensa global, actua local
Publicat l’any 2008, aporta elements teòrics per desenvolupar la gestió sobre la base de sistemes, incloent principis d’utilització dels diagrames causals.

BenchmarkingBenchmarking de processos
Un breu editorial del 2007 que aporta bases metodològiques i elements a tenir en compte per a la recerca de Benchmarks i millors pràctiques.

Gestió per processosGestió per Processos. Una aproximació Sistèmica
Article escrit el 2006, que planteja l’enfocament sistèmic com a base fonamental per a la Gestió per processos, incloent-hi les funcions de Dirigent i de Propietari de procés.

Gestió de processosLa Gestió dels processos
Escrit en 1.994 és el meu primer article directament relacionat amb la Gestió dels processos, aportant dades sobre els orígens del desenvolupament de Mapes de processos.

EmpowermentEmpowerment, l’avantatge competitiu últim
Publicat l’any 1993, estableix la necessitat de capacitar les persones enfocant a resultats, aportant els rols de dirigent necessaris per a això.