BIOGRAFIA

La curiositat sobre el que veig i el perquè de tot això ha fet que al llarg de la meva vida m’hagi interessat per diferents aspectes del saber: música, pintura i literatura; història i política; filosofia i espiritualitat; i també fonaments de computació. Una visió multidisciplinària que m’és de gran ajuda per aproximar-me a la realitat des de diferents perspectives.

He tingut la sort de rebre una excel·lent formació en gestió, gràcies a la meva carrera professional a Xerox, on vaig treballar des dels 23 fins als 46 anys, en els llocs de cap tècnic, cap de Sistemes, Quality Manager i membre de la European Quality Network; posició que em va permetre especialitzar-me en models de gestió basats en excel·lència i gestió per processos. Així mateix, vaig també rebre formació en benchmarking impartida per Robert S. Camp.

L’empresa d’assessoria i formació Costa Desenvolupament Organitzatiu, que vaig crear el 1995, m’ha permès aplicar l’aprenentatge obtingut a Xerox en multitud de sectors —aeroports, universitats, sanitat, telecomunicacions, centrals nuclears, logística, etcètera. Així mateix la pertinença al CEG com a consultora associada m’ha dotat de coneixement expert en el Model EFQM d’Excel·lència.

L’adopció del pensament sistèmic com a forma de percebre, sentir i actuar emergeix a partir de la idea de que tot està interrelacionat; fet que em va portar a rebre formació en Dinàmica de Sistemes al MIT en l’any 2007. Addicionalment, la pertinença a la Society for Organizational Learning m’ha permès aprendre de mestres com Peter Senge i Arie de Geus, que sens dubte han influït en la meva evolució.

Els meus primers passos van ser a Igualada, ciutat on vaig néixer l’any 1949 i on vaig viure fins als 21 anys, edat en què la meva curiositat em va dur a Barcelona. Després de moltes anades i vingudes, finalment, als 65 anys, vaig tornar a les meves arrels, on segueixo compartint el que he après i gaudeixo de fills, néts i antics amics, que, juntament amb la meva dona, són motiu d’alegria i felicitat.

CONEIXEMENT

El coneixement obtingut a partir de la formació rebuda i la seva aplicació de forma sistèmica en múltiples sectors, m’ha dut a identificar una sèrie de principis organitzatius que es reprodueixen en tots els casos.

  • Una organització és un sistema obert
  • En una organització conflueixen 5 parts interessades
  • La gestió parteix dels processos i les relacions
  • El disseny ha d’assegurar l’adaptació contínua
  • L’estructura ha de ser consistent i alineada
  • La visió ha de ser compartida i el llenguatge, comú

Així mateix, l’aplicació d’aquests principis en projectes de millora del rendiment m’ha permès elaborar metodologia de desenvolupament organitzatiu aplicable en qualsevol tipus de sector, tant públic com privat.

Metodologia
artícles
bibliografia
enlaços

EXPERIÈNCIA

Gaudir de la confiança és un dels millors privilegis que una persona pot tenir.

• A3 Software
• Abertis Telecom
• Ajuntament de Mollet del Vallès
• Ajuntament del Prat de Llobregat
• Ajuntament de Terrassa
• Alcampo
• Almaraz Trillo
• Asociación Nuclear Acó-Vandellós II A I E
• Agència de Salut Pública
• Auna Cable
• BASE
• C&A
• Cámara Valladolid
• Citroën
• Cristian Lay
• Gestión E/I
• Col·legi d’Economistes de Catalunya
• Comunidad de Madrid
• Atención Primaria Area 2
• Consorci Sanitari Creu Roja a Catalunya
• Institut Municipal d’Assistència Sanitària • Consejo de Seguridad Nuclear
• Danone
• Diputació de Tarragona
• Grupo Dragados
• Fundación Navarra para la Calidad
• Grupo Auna (Amena/Auna)
• Hospital General de Vic
• Hospital de Guadarrama (Salud Madrid)
• Hospital Plató
• Hospital de la Santa Creu
• Hospital Universitario San Cecilio
• Hospital Universitari de Sant Joan (Reus)
• Hospital Universitario Virgen de las Nieves
• Institut Català de la Salut (Baix Llobregat Litoral)
• Idiada, automotive technology
• IG, grup sanitari
• Layetana
• Lincoln Electric
• Link
• Madrid Salud
• Manpower
• Mecaplast
• Col·legi Montessori-Palau
• Hospital de Móstoles
• La Mútua dels Enginyers
• Mútua Terrassa
• Oficina Española de Patentes y Marcas
• Organización Nacional de Trasplantes
• Punto Blanco
• Saba
• Grup Sagessa
• Salud, servicio aragonés de salud
• Fundación Español de Arteriosclerosis
• Grupo Solvay Pharma
• Sun Roller
• Supercable Auna
• Telefónica Móviles
• Tradia
• Universitat de Barcelona
• Universitat de Lleida
• Universitat Oberta de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra
• Hospital Virgen de la Torre
• Xunta de Galícia
• Yesos Ibéricos

Rebre el reconeixement dels clients és la màxima recompensa:

Els projectes de canvi més complexos i “inoportuns”, es transformen en els més simple, coherents i oportuns sota el pensament sistèmic i pràctic de Josep Mª Costa. Quan s’escometen canvis, només cal tenir por a la por al canvi.

José Luis Jarabo
Director General C&A Moda

Josep Mª Costa pertany a aquesta generació de professionals de la gestió de la qualitat que s’han fet a si mateixos. Combina com ningú grans dosis de sentit comú i realisme, amb un enorme bagatge de coneixements i experiències adquirides després de quinze anys de dedicació a la tasca d’ajudar a comprendre, a directius de molt diverses procedències, la ineludible necessitat de canviar i aplicar noves formes de gestió més eficaços i eficients.

Juan Liquete
Secretari General del Club Gestió de Qualitat

Josep Mª Costa ens proposa, amb un estil clar i pràctic, un conjunt d’eines i metodologies per afrontar el Canvi Cultural a la gestió de les nostres empreses, on la clau consisteix en el Coneixement de les Persones, com a element fonamental per competir amb èxit en l’era de les percepcions.

Joan Jubert
Director General de Punto Blanco

MENTORING

Malgrat que el cos teòric d’una metodologia es pot compartir amb una certa facilitat, no és així amb l’experiència en la seva aplicació (saber fer).

Compartir l’experiència i les habilitats en desenvolupament organitzatiu, i assegurar-se que es comprèn i s’aplica, és l’objectiu del mentoring.

La transferència de coneixement i experiència es realitza a partir de consells, informació, guies i orientacions pràctiques amb la finalitat de desenvolupar i potenciar els coneixements i les habilitats de qui els rep i ajudar així a donar resposta a les necessitats organitzatives existents o que puguin sorgir.

TRANSFERIR, CONTRASTAR, ENCORATJAR, DONAR SUPORT.